Què és 4 dies/32 h ?


Creiem que és temps de llibertat, per això iniciem la campanya per la setmana laboral de 4 dies o 32 hores sense reducció de salari a Catalunya. Volem que aquesta campanya serveixi per portar al debat públic aquesta mesura necessària i de futur. Guanyar-li temps a la feina sempre ha estat un objectiu per a les treballadores i treballadors. Fa 101 anys que es va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, des de llavors han canviat moltes coses, incloent la productivitat. És hora d’avançar i estem convençudes que és possible guanyar més temps per viure millor. 

El nostre objectiu és la repartició del treball, més temps, més salut, més conciliació i ser més sostenibles. La reducció de les hores treballades setmanalment pot implicar una major repartició del treball i una baixada de l’atur, un problema estructural a Espanya i Catalunya. Reestructurar la jornada laboral ens ajudarà a afrontar l’increment dels períodes d’inactivitat laboral fruit de la robotització, l’evolució tecnològica i l’ús extensiu de la intel·ligència artificial. Aquestes innovacions faran augmentar la productivitat i els beneficis amb una inversió menor de temps a la feina. Una mesura que esperem que ajudi a reduir els nivells de pobresa i de risc de pobresa que han augmentat durant la pandèmia. Aquesta mesura, especialment en la vessant de la flexibilitat en torn a les 32 hores pot ajudar a la conciliació familiar i la repartició de tasques reproductives. Una reducció de jornada implica més productivitat, i menys desplaçaments amb menys contaminació. Tot en general implica més salut mental i física per als i les treballadores i més temps per gaudir d’una vida plena.

Per unes vides més lliures i sostenibles, apostem per la setmana 4d/32h