• Direcció postal – Ronda de Sant Pere 52 08010 Barcelona
  • Correu electrònic – info@mespais.info