Calendari

12 junyPublicació dels documents polític, ètic i organitzatiu.
13 – 21 junyPresentació de candidatures.
13 – 21 junyPropostes d’esmenes als documents organitzatiu i ètic.
22 – 29 juny Registre en cens congressual.
30 junyDebat i votació telemàtica dels documents.
1 – 3 juliolVotació telemàtica de les candidatures.
Tardor 2020Conferència política.

Documents per al debat i la reflexió

CATPresentacióESPresentación
CATDocument políticESDocumento político
CAT Document organitzatiuESDocumento organizativo
CATDocument èticESDocumento ético

Candidatures presentades

Membres de la Coordinadora Federal i de la Comissió de garantíes

Per una Catalunya Verda i Popular
Candidatura Coordinadora Federal
Juan Antonio Geraldes – Baix Llobregat
Begoña Loria – Barcelona Ciutat
Blanca Thiebaut – Barcelona Ciutat
Coral Ramírez – Barcelonés Nord
Javier Luna – Vallés
Lorena Troitiño – Barcelona Ciutat
Enric Rovira – Vallés
Elena María Toro – Vallés
Emilio Rojo – Barcelona Ciutat
Pablo Martín – Girona Provincia
Suplentes
Francesca Ropero – Barcelona Ciutat
Xavier Salvadó – Tarragona Provincia
Jose Manuel Muñoz – Barcelonés Nord
Candidatura Comissió de Garanties
Marisol Sierra – Vallés
Alejandro Rodríguez – Barcelona Ciutat
Sergio Paladini – Barcelona Ciutat
Suplentes
Mónica Sánchez – Baix LLobregat (Vilanova i La Geltrú)
Isidoro Ramírez – Barcelonés Nord